Legalizazioaren inguruan gogoetan...

user avatar
admin
 2019-03-06 08:08:18

Azken egunetako berri nagusietako bat da Kanadan marihuana ekoiztu eta kontsumitzea libre izango dela berehala, eta gai hau izango dugu hizpide artikulu honetan. 
Urriaren 17tik aurrera Kanadan erabat libre izango da kalamua ekoiztea eta kontsumitzea, osasuna artatze bezala, eta baita aisialdirako ere. Ez da cannabisa despenalizatu duen lehen herrialdea izango (2013an egin zuen urrats hori Uruguaik, AEBetako bederatzi estatutan libre da, 29 herrialdetan erabilera terapeutikorako baimentzen da...) baina bai handiena. Eta dagoeneko ondorio ekonomiko batzuk ere hasi da erakusten, belarrarekin lotutako negozioen beroaldeiarekin.

Droga debekuaren politika ez da eraginkorra izan

Gaur egungo substantzia ilegalen gehiengoa, XIX. mendean patentatuak izan ziren botikak dira. Dagoeneko ezagutza zabala da substantzien egoera legala edo ilegala ez da oinarritzen hauek osasunean eragin ditzaketen arrisku eta kalteetan. Produktu Legalek, beren egoera legal honetan, kalitatearen kontrola ahalbidetzen dute, ikerketak egitea, lortzeko erraztasunean mugak jartzea, arriskuen inguruan azalpenak jasotzea, eta ekoizleei azalpenak eskatzea. Esaterako, Alkohola substantzia legala da eta 34.000 heriotza eragiten ditu urtean estatu espainiarrean eta tabakoak 85.000. Hauen heren bat osatzen duten gainontzeko droga ilegalak, izatez, kopuruz askoz gehiago dira, eta hori dela eta, hauen kontsumoa 100 aldiz biderkatu beharko zen, baina hau ez da horrela, hots, hauen kontsumoa ez da substantzia legalen kopuruetara hurbiltzen eta droga horiekin erlazionatutako heriotzak, gutxiago dira, substantzia legalekin alderatuta.


Substantzia ilegalak kontsumitzen dituztenen artean, 10%k onartzen du mendekotasuna diela, baina portzentajea handiagoa da hauekin erabilera ez arduratsuak egiten dituztenak.Bestalde, zenbait landarerekin erabilera anitzak egin daitezke, esate baterako, Kannabisa erabili daiteke elikagai gisa, ehunak arropak egiteko, erabilera terapeutikoak egin eta orain arte ez dira erregistratu honen kontsumoarekin erlazionatutako heriotzak, izatekotan tabakoaren kontsumoaren ondoriozkoak dira.

Zeintzuk izan daitezke debeku politikaren ondorioak?

90. hamarkada arte hau izan da hizpide estatu gehienetan, drogarik gabeko mundu bat lortzea. Medikuntzan oinarrituta dago eta lege errepresiboa indartu da Osasun Publikoaren arloan. Debekuaren politika eraginkorra balitz, eskaintza eta eskaria murriztuko zitekeen, baina cocaina eta anfetaminen kontsumo per capita munduan, nagusiena da AEBn, hots, debekuaren politika zorrotzena duen herrialdea. Zer dela eta?


Drogen aurkako gudak, gatazka armatuak eta  biolentzia sortzen ditu mundu mailan. Debekuaren politikak duen ondorio zuzenetako bat da adulterazioa, izan ere kalitate kontrolik ez denez, substantzien purutasuna aldakorra da eta gizartearen eta politikaren egoerari lotuta aurkitzen ditugu substantzien analisirako zerbitzuan aizuntzaile kopuru aldakorrak. Hegoak Elkartean joera desberdinak aztertu izan ditugu kalitateari dagokionean, ez dira kontrolatzen merkatura iristeko baldintzak eta honek baldintza zuzena izan ohi du. Inkautazio handiak egiten direnean baliteke merkatuan eta denboraldi batez adulteratzaileen kopurua handitzea, izan ere, diru galerak konpentsatu nahi dira azuntzaileekin. Eta substantzia ilegalak erostea arriskutsua izan ohi denez, modu kontzentratuagoan egiten da honek dakartzan arriskuak areagotuz.
Substantzia ilegalak kontsumitzen dituztenen artean ere, estigmatizazio soziala nabarmentzen da eta politika batzuen ondorioz kontsumoarekin erlazionatutako zenbait kalte zuzen ere. Espainiar estatuan kartzelaratutako gehiengoa, drogekin erlazionatutako delituen ondorioz da, zein eragin ote du kartzela zigor batek pertsona baten osasunean?
Interakzioen ikerketak ez dira egiten ezta arriskuei dagozkien ikerketak ere, beraz informazioa ez da inolaz ere fidagarria izaten. Orkorrean ez dugu informazio zehatzik, edo hau nahasia da eta honekin lotuta arrisku murrizketa hizpide dugun elkarteok, ikerketa etengabean aritzen gara informazio zuzena helarazteko, adin tarteen arabera egokituta, eta hau modu eraginkor batean hausnartua izan dadin, hezkuntza prozesuen bitartez.

Politikek bi lehentasun izan behar dituzte hizpide: Osasun publikoa eta giza eskubideen eta eskubide sozialen bermea

Debeku politikek drogen kontsumoaren fenomenoa modu bakar batean aztertzen dute; substantzia da erdigunea eta hauek kaltegarritzat ematen dira. Askotan landu dugunez, “drogak substantziak dira eta hauen kontsumoak, gure organismoan efektu batzuk dakartza, baita arriskuak ere.” Kontutan hartu behar da drogen erabileran erlazio ezberdinak izan daitezkeela, mendekotasunaz gain, kontsumo arduratsua, erabilera puntualak, gehiegikeria puntualak, ez kontsumoa… eta hau da gai nagusia plazer eta arriskuen artean. Giza eskubideei dagokionean, koherentzia bilatu dezakegu politika orokorra eta norbanakoaren eskubideen artean?
Kontsumo mota guztiek ez dute besteengan kalterik sortzen, kontsumo arduratsu batekin eta arriskuak murrizteko jarraibideekin, onartutzat ematen ditugun edozein jokaeraren antzekoa izan daiteke droga kontsumoa. Hots, gizartean pertsona batek egin duen erabilerari lotuta sortzen diren kalteak ez dira droga kontsumoagatik sortzen, bereziki zerikusia dute pertsonaren ezaugarriekin eta bakoitzak dituen baliabide sozialekin. 

Legalizazio prozesuak gaur egun

Ekoizpenarekin lotutako debekuak badirudi ez direla eraginkorrak eta merkatuaren liberalizazioa ere ez da eragingarria. Ez dira ezagutzera ematen kontsumoan gehiegikeriak izatearen arriskuak, eta ez da testuingurua kontutan hartzen kontsumoaren fenomenoan. Hau okerrago balitz, pertsonari ez zaio garrantzia ematen gizartearen aurrean. Azken berrietan agertutako legalizazio prozesuen harira, aztertu dezakegu lurralde bakoitzean parte hartzen duten pertsonen errealitatea kontutan izan behar dela eta horrela tokian tokiko neurriak ezarri, jendearen partaidetza izanda hizpide, jakin badakigulako debekuaren ondorioak inolaz ere ez direla eraginkorrak. Hortaz, badirudi erregulazioa nabarmentzen hasi dela, nolabait jarraipena egiteko intentzioarekin merkatuko baldintzetan; kalitatearen kontrola ekoizpenetik banaketaraino, erabileren inguruko informazioari eutsiz eta arrisku eta kalteen inguruan hausnarketa prozesuetatik habiatuz.

Zein ote da prebentzioan eredu eraginkorra?

Arrisku Murrizketa Prebentzio eredua, Ingalaterran 1980n sortu zen eta beregain hartzen ditu estrategia antolatuak, elkarlotuak, droga kontsumoak kalterik izan ez dezan kontsumitzailearentzat eta gizartearentzat. Ikuspegi honetatik, kontsumitzaileentzat osasun arloko kalteak ekidin nahi izateaz gain, kalte ekonomikoak eta arrisku legaletan murrizketa sustatzen du, hurbileko testuinguruarentzat eta gizarte orokorrarentzat. Eredu honetatik, fenomenoa modu multidimentsional batetik azrtertzen da eta horrela kontutan hartzen da susbtantzia beraz gain, erabakiak hartzen dituen pertsona eta hau bizi den testuingurua, horrela azalduz, dorgekin izan daitezken erabilera anitzak eta hauekin erlazionatutako arriskuak murrizteko baliabideak bakoitzaren plazer eta arriskuen orekatik. Substantzien erabilera errealitate bat izan da, gaur egun da eta izango da ere bai aurrerantzean, hortaz, abstinentzia ezinezkoa da. Pertsonekin hezkuntza prozesuak lantzen dihardugu, bakoitzak bere kontsumoa antolatu dezan eta erabaki arrazoituak har ditzan, ezagutza konkretuetan oinarrituta.

Legalizazioaren ondorio izan daitezkeen ideia batzuk

Esku hartzeak eta politikak, erabiltzaileen beharretara egokitu behar dira, eta gure gizartean legalizazioa izatekotan, testuinguruaren ezaugarrietara egokitu behar da, horretarako gizarte orokorrarekin partaidetza prozesuak landu behar dira, ikuspegi desberdinak bateratzeko, neurri egokiak hartzeko azken batean. Ezagutzak zabaldu, jarrera malguak sustatu, eta zenbait erabilera arriskutsuak direla onartzea ekarriko luke, baita kontsumitzaileek beren osasuna zaintzea ahalbidetuko luke izan ere hau posible zitekeen modu onartu batean. Erregulazioak jarraipena bermatuko luke merkatuko baldintzetan, kalitatearen kontrola ekoizpenetik banaketaraino eta ikerketa fidagarriak egitea, bai substantziaren efektuei dagokionean zein honen kontsumoari lotutako arriskuetan.
Legalizazio prozesuak landuko balira, instituzioetatik erabiltzailearenganako hurbiltzea ekarriko luke eta ez alderantziz, profesionalen artean, erabiltzaileen artean eta gizarte orokorrarekin elkarlana baimenduz. Aldi berean osasunaren gaineko hezkuntza lantzea posible litzateke eta norberak bere ardura propioa izatea; bere osasunaren zainketan, plazer kudeaketan eta erabakiak hartzeko moduetan, bestalde, droga bakoitzak eta honekin egiten den erabilera bakoitzak arrisku zehatz batzuekin lotzea ekarriko luke.
Normalizazioa plan globala bezala, lurralde bakoitzean parte hartzen duten pertsonen errealitatea kontutan izan behar du eta horrela tokian tokiko neurriak ezarri, jendearen partaidetza izanda hizpide, kalitatezko aisialdi zerbitzuak sortu eta arrisku murrizketa fenomeno hau ulertzeko filosofia. Alkohola eta tabakoarekin normalizazioa eman da eta hauen egoera legala ez da hezkuntza prozesuetan landu, beharbada izandako akatsak zuzentzeko ez gatoz berandu.  


La marihuana tiene origen extraterrestre y otras fake news

user avatar
admin
 2019-03-06 08:02:42

Los bulos noticiosos están por todas partes. ¿Qué es real? ¿Qué no lo es? Cada vez es más difícil discernir si la información que uno recibe es legítima o alguien está tratando de engañarte. ¡Uno no se puede fiar de nada! Estas son algunas de las noticias falsas, bulos como minaretes, que se han visto en el mundo del cannabis durante estos últimos meses.

“37 muertos por sobredosis el primer día de legalización del cannabis”

“McDonald’s va a convertir sus parques de juegos en salas para fumar marihuana” 

“El cannabis tiene ADN alienígena”

“La ONU pide descriminalizar todas las drogas”

Pincha aquí para más info

 


Modelos educativos de reducción de riesgos en el ámbito comunitario

user avatar
admin
 2018-09-14 09:44:01

Como bien sabes, la reducción de riesgos y daños es una forma de entender el consumo de drogas y trata sobre todo de responsabilizar a las personas en sus decisiones. La gestión de las decisiones, es un reto que implica tener en cuenta un montón de factores, y sobre todo partir de un análisis profundo sobre nuestra persona.

¿Sabes cómo eres?

Existen muchas maneras para conocernos y puede ser un reto que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Una de las maneras que tenemos de conocernos es relacionarnos con nosotras mismas y otra, la relación con las demás. Cada una libramos una batalla, más o menos consciente y en mayor o menor grado, entre lo que creemos que deberíamos ser y lo que realmente somos o estamos siendo. Nos hemos construido de una forma muy peculiar, nos vamos haciendo en base a una serie de valoraciones que nos envuelven; buen o no tan buen hijo o hija, estudiante, amiga, etc. luego se ampliará con buen o no tan buena pareja, madre, padre, además de las etiquetas de guapa, simpática, inteligente… que nos invaden.

Pero la imagen que se nos va devolviendo desde fuera, y que cada cual va integrando como puede, va cambiando y construyéndose como una especie de puzle. Te habrás dado cuenta de que la vida es movimiento y nuestra persona se moldea, se adapta a las circunstancias, toma unas decisiones en un momento y en otras totalmente diferentes.
Los procesos educativos desde la Reducción de Riesgos que desarrollamos en Hegoak precisamente se centran en la persona que somos aquí y ahora, para escucharla, reconocerla tal y como es y acompañarla en sus decisiones.

Podemos decir en pocas palabras que hacemos procesos -generalmente en grupos- para reflexionar motivos, estrategias, razonamientos, pensamiento crítico y pautas para el auto-cuidado con las personas que deciden no consumir sustancias y con las que deciden consumir.
Nuestra intervención en espacios de ocio este año cuenta con mayor apoyo y estamos inmersas en los espacios comunitarios de los barrios de Iruña y en pueblos de Nafarroa, acercándonos a bajeras, gazteleku, casas de la juventud, gaztetxe, ¿y quién no ha visto la furgoneta Hegoak en sus fiestas? 
Todo esto es posible gracias a la coordinación con las agentes comunitarias de cada lugar, ya que conocen su entorno y proponen los procesos que más se adaptan la a su realidad. La motivación, participación y el compromiso son pues, piezas clave de ese puzle para que todo salga adelante y los esfuerzos que sumamos los motores que impulsamos estos procesos tienen un valor incalculable. 

Estos esfuerzos valen la pena, así lo estamos viviendo en cada rincón al que llegamos y nos apetece destacar el interés por el fenómeno del consumo de drogas, la acogida a la filosofía de Reducción de Riesgos que defendemos, la organización y responsabilidad de la gente joven, el respeto a las personas y a sus decisiones, los debates tan ricos que surgen, la reflexión conjunta y sobre todo el agradecimiento recibido en las bajeras, en cada una de las charlas y talleres, en todas las Zonas Druida pero sobre todo en los procesos de Reducción de Riesgos y Daños desarrollados en espacios comunitarios que hemos desarrollado.

Tenemos presentes las limitaciones que hemos vivido en toda esta andadura, pero sabemos que este reto cuenta cada vez con más apoyo y nos ayuda a crecer, de todo se aprende y ¡qué bonito que lo hagamos juntas!

 


Reducción de Riesgos y Daños en San Fermín

user avatar
admin
 2018-07-05 12:27:06

Este año es el tercer año consecutivo que estamos en las fiestas de San Fermín de la mano del Ayuntamiento de Pamplona, un proyecto que comenzó en 2016 con un punto fijo en tres días de estas fiestas, que se amplió a 8 intervenciones el año pasado con punto fijo y dos itinerantes y así mantendremos este año también, con un alcance de más de 2.500 personas en el punto fijo y otras tantas reflexiones trabajadas con las personas que se acercaron al stand informativo y al servicio de análisis de sustancias así como en el punto de etilometría en busca de información y asesoramiento. Reflexiones enmarcadas desde el respeto a las decisiones personales y con contenido educativo desde la Reducción de Daños y Riesgos, para la gestión de los consumos de cada una de las personas que se acercó a los puntos Hegoak. Atenciones centradas en la persona, en la promoción de la salud y el auto-cuidado, desde la toma de decisiones responsables, asesoramiento en cuestiones legales y otras tantas alertas sobre composiciones peligrosas de las sustancias. Información acompañada de folletos sobre sustancias que elaboradas desde el voluntariado de Hegoak, contrastadas y con contenido objetivo y fiable, facilitan la transmisión de la información realizadas por jóvenes para otras jóvenes.

La trayectoria de Hegoak, su adaptación a la realidad de las personas jóvenes, hace que el clima de trabajo en el espacio festivo sea satisfactorio, la cercanía de las responsables de la intervención y la metodología que nos avala, hacen que la intervención se desarrolle siempre en un clima distendido y de respeto mutuo, entre las responsables y las personas beneficiarias que se acercan al stand.

Este año, se planteaba un reto a conseguir; desarrollar un programa preventivo en clave de proceso, ajustada a la realidad de cada barrio y a sus fiestas. A las puertas de San Fermín, medio camino hecho, y una satisfacción incalculable.

La implicación del voluntariado, las agentes comunitarias que han participado creando red con Hegoak y responsables de la dinamización de las actividades, han sido de sobresaliente, siempre con algún aspecto a mejorar, pero con sensaciones de trabajo bien hecho.

Eskerrik asko a todas las que os habéis implicado en este recorrido, por las alianzas creadas y por dificultades que hemos traducido en oportunidades en adelante. San Fermines, coordinandonos con las agentes comunitarias, se presenta como intenso pero sencillo y el resto de fiestas de barrios que vienen a partir de Agosto, con muchas ganas de conocer su realidad para promover propuestas ajustadas a cada una de ellas.

 


Fiestas saludables, recorrido seguro en @Barañain

user avatar
admin
 2018-06-21 08:05:21

Desde el Programa de Juventud del Ayuntamiento de Barañain y en coordinación con Hegoak, se impulsan diferentes actividades de prevención de problemas relacionados con el consumo de drogas durante todo el año.

En Barañáin diversas entidades confluimos desde hace años en el trabajo para intentar abordar el fenómeno del consumo de sustancias en su diversidad y complejidad. Personas, sustancias y contextos forman parte de los elementos principales de intervención. Las personas y sus contextos de socialización son el objeto de las intervenciones preventivas y de promoción de la salud, ya que el fenómeno de las drogas es una realidad en constante evolución sobre el que favorecer una reflexión para la gestión de los daños y riesgos que su consumo conlleva. Personas, sustancias y contextos que evolucionan y nos demandan un continuo proceso de adaptación a los cambios para promover alternativas basadas en las condiciones de la realidad que vivimos.

La realidad de las personas sobre todo jóvenes y del conjunto de la población que conforma Barañain, para de esta manera, promover alternativas de gestión de las vivencias del ocio y tiempo libre desde la colaboración entre el tejido social de nuestra localidad.


Procesos pensados desde la comunidad con iniciativas enfocadas a promover la participación de diferentes profesionales y agentes sociales que suman mediante el trabajo en red, cada quien desde sus peculiaridades, con el fin de promover la salud, entendiendo que la promoción de salud es el proceso mediante el cual individuos y comunidades son motores de cambio sobre los determinantes de la salud y, de ese modo, contribuyen a mejorar su estado de salud.


Entre los determinantes destaca la incorporación desde la visión del género para la incorporación de las herramientas necesarias para tener en cuenta los efectos de la socialización de género en nuestra sociedad y en las personas y su entorno más inmediato, así como en la interrelación constante de los mismos.

Estimamos por tanto necesaria la aplicación de la perspectiva de género de forma interseccional con otros determinantes para poder ajustarnos a nuestra realidad social y avanzar en la equidad.


Entendemos que la complejidad del fenómeno del consumo de sustancias requiere estrategias diversas y complementarias enfocadas a llegar al mayor número de personas y sectores posibles, poniendo el foco en las personas y prestando atención también a su contexto de socialización y actuando con él, para cogenerar un entorno más saludable en Barañáin.


Apostamos por la promoción de la reflexión y hábitos saludables y de menor riesgo mediante dos líneas de trabajo básicas; la prevención del consumo entre las personas más vulnerables, menores de edad y la gestión de riesgos y daños con la población general.
Por tanto, promovemos la Perspectiva de Gestión de Riesgos que incluye a todas aquellas estrategias socio sanitarias y educativas que tienen como objetivo disminuir de una manera jerárquica y variada los efectos negativos de cualquier comportamiento de riesgo.

 


iruñako auzoetan prebentzioa lau haizetara

user avatar
admin
 2018-05-23 12:58:35

Hegoak Elkartea, arrisku eta kalteen murrizketaren ikuspegitik lanean dihardugu hogei urtez baino gehiago, Nafarroa guztiko Gizarte Zerbitzuen zonalde desberdinetara, drogen fenomenoaren inguruan ikuspegi berritzaile bat zabaltzen.

Dakizunez, gure hezkuntza programa zabaltzen dugu eskoletan, institutu eta ikastetxeetan gazteekin drogekin izan daitezken harremanen inguruan hausnarketak burutzen, izan ere gazteak dira gure programen funtsa, horregatik, etxabe eta festetara ere luzatzen dugu gure esku-hartzea, lan sareak sortzen komunitateko eragileekin batera, fenomeno hau eta honen inguruan izan daitezken lanak bateratzeko eta gehigarri izan daitezen; horrela sortzen ditugu gazte bitartekari sareak.

2016an lehenengo aldiz hurbildu ginen Iruñako San Ferminetako jai gunera, eta horrela, bermatu zen festa handi hauetan egotea, izan ere talde eragileen eskakizuna izan zen eta emaitza oso aberasgarriak jaso ziren, Iruñako Udalak finantziatuta. Aurreko urtean, ekintza honi jarraipena eman genion eta San Ferminetan egun guztietara zabaldu genuen esku-hartzea, eta horrela, emaitza oso positiboak jaso genituen eta sare lanak indartu, eragile komunitarioekin.

Gure elkartearen festa giroetan esku hartzeko programa indartzen joan gara azken urteotan, ekimen honekin eta Iruñerriko beste hainbat herrietan aspaldi ematen ari zaion jarraipenari esker, izan ere, Barañain, Burlata, Antsoain, Noian eta beste hainbat herritan urtero egiten dugu esku-hartze hau. Zer esanik ez Nafarroako beste herrietan; Lizarra, Lesaka, Lakuntza, Altsasu, Mendavia, etab.en Gizarte Zerbitzuek eskatuta.

Haurten, Iruñako Udalak lagunduta, auzoetara zabalduko dugu Hegoaken Prebentzio Programa, eta auzoko eragile komunitarioekin elkarlanean adostuko dira auzo bakoitzean landuko diren ekimen zehatzak. Ekimen hauek prozesu bezala ulertu behar dira, jaiak baino lehen drogen fenomenoaren inguruan hausnartu, hitzaldi tailerretan, bajeretarako hurbiltze lanetan, eragileen formakuntzan, etab. auzo bakoitzari egokitutako estrategien bitartez, eta bigarrenik, auzoko jaietan bertan esku-hartzeko bigarren fase batekin; Hegoaken Druida Gunea.

Eragile komunitarioekin koordinazioa ezinbestekoa da, izan ere  auzoko errealitaterako erreferentzia dira, horrela Hegoakek aisialdi espazioetan landu daitezken jardueren proposamena zabaltzen diegu beraiek erabaki dezaten zein jarduera egokitzen diren beraien errealitatera.

Hortaz, Iruñako hamar auzoetara zabalduko dira Hegoak hitzaldi eta tailerrak, gazteei zuzenduta eta aldi berean beste ekimenak lantzeko aukera ere badago; hala nola barra egiten duten pertsonekin hausnarketa alkoholaren inguruan, jai arduratsuen inguruan gogoeta egitea, etxabeetara hurbiltzea kontsumo arduratsuaren gainean eztabaidatzeko, gazte bitartekaritza, etab. honen helburua da, auzo mailan drogekin erlazionatutako arazoen prebentzioa sustatzea gazte taldeen adinaren arabera antolatutako proposamenen bitartez, prebentziorako prozesua izan dadin fenomeno honekin erlazionatuta dauden hainbat kontuen inguruko hausnarketaren bultzatzailea, eta modu honetan festen aurretik hausnarketa prozesuak lantzea eta festetan bertan, Hegoaken hain ezaguna den “Druida Gunea”-rekin ikuspegi orokor bat emateko.

Hortaz, Iruñako auzo guztietan ekimen desberdinak antolatuko dira, talde komunitarioekin harremanetan eta eragileekin koordinazioan auzoko errealitateari egokituta. Esaterako, Sanduzelai eta Txantreako auzoan Druida Gunea garatu zen, eta Iturraman Druida Guneaz gain, hitzaldi bat prestatuko da gazteei zuzenduta, eta beste auzotan etxabeetara hurbilduko da, gurasoekin tailerrak emango dira etab.

Beraz, kontsumo arduratsua nagusituko da aurten Iruñan eta Iruñerrian, eta aurreko urtean izan bezala, Barañainen ere, Druida Gunea egingo da “festa osasuntsuen kanpainaren lelopean”.


Ikastaro eta tailerrak

user avatar
admin
 2017-09-14 08:45:44

Berriz ere abian ditugu Hegoak ikastaro eta tailerrak!

 

Helburua: elkarrekin ikasi eta hausnartu!


Drogen ezagutzatik elkarbizitzara, kontsumo arduratsua, bitartekotza, sexualitatea eta drogak, gurasoentzako tailerra eta hitzaldi-tailerrak, gogoetarako eduki mordoa zuzentzen diren pertsonen interesei, ezaugarriei eta errealitateari egokituta.

Esperientzia paregabea, ikasgeletan, etxabeetan eta beste festa esparruetara zabaltzen dugularik esku-hartzea, parekideen arteko harremanaz, ezagutza eta hausnarketa hezitzaileak zabaltzen ditugu norbanakoaren iritziak errespetatuz. 

Aldi berean, Barañaingo egoitzan bakarkako arreta espezializatua ere eskaintzen dugu, hortaz, zure zain gaituzu! 

Autonomía eta bakoitzaren gaitasun pertsonalak, erabaki arduratsuak hartzeko! 

Ikastaro eta tailerrak

Baliabide gida

Gehiago jakin nahi?


Cursos y talleres Hegoak

user avatar
admin
 2017-09-14 08:32:03

¡Arrancamos de nuevo con los cursos y talleres de Hegoak!

El objetivo: aprender y reflexionar juntas

Desde el conocimiento a la convivencia, hasta el consumo responsable, la mediación, sexualidad y drogas, talleres de padres y madres y charlas taller, un sinfín de contenidos a abordar adaptándonos a los intereses y la realidad de las personas a las que se dirigen. 

Una experiencia única que desarrollamos en aulas, en bajeras y otros espacios de ocio -fiestas- donde a través de la intervención socioeducativa y la relación entre iguales, generamos conocimiento desde el respeto a las decisiones personales.

También atenciones individuales especializadas en nuestra sede de Barañain.

La autonomía y el desarrollo de habilidades personales, en clave de éxito!

Cursos y talleres

Guía de recursos 

Ver más....

 


Un artículo de Opinión...

user avatar
admin
 2017-09-13 07:02:18

De cómo adquirí la sexualidad perdida y dejé de necesitar inhalador para el asma tras una toma de iboga

La primera vez que oí hablar de la iboga fue en un programa de Dragó, una entrevista que le hizo al reportero Novoa Ruiz, que tras un “desengaño” a los 25 años, decidió probar el sacramento de los bwiti, un tanto “a ciegas”, en uno chozo de Guinea Ecuatorial. Me pareció interesante la entrevista, pero no lo bastante como para lanzarme a tomarla. Pasaron meses, hasta que en plena fase “saturnal”, que diría Stanislav Grof, en enero de 2013, en una visita a Valladolid, un día festivo, durante un tedioso día de Reyes, aburrido, y con todos los locales cerrados, me metí por casualidad en el Palacio de Santa Cruz, donde había una exposición de arte africano: fondos de la colección Jiménez-Arellano. 
 
Las figuras de terracota y las estatuillas de los dogon de la planta baja me parecieron vulgares: su grotesco primitivismo no me emocionaba nada, ni me resultaba estimulante. Pero, al salir de la sala, vi que un cartel anunciaba la continuidad de la muestra en el piso superior, se trataba del misterioso Reino de Okú, en Camerún. Las escaleras renacentistas de alabastro me condujeron al módulo superior. Allí, enseguida percibí que el museo adquiría otra dimensión, otra profundidad: videos de frenéticas danzas entorno a hogueras, el sonido sincopado de los tam-tam, torsos desnudos, máscaras y ropajes tradicionales, reproducciones de guerreros y violentas flagelaciones a quienes violaban las costumbres de la tribu. El caso es que me acordé de la iboga (asocié aquel material visual que, en parte, me había despertado, con la entrevista) y fue cuando deseé probarla, con la intención de reconectar con los instintos perdidos, o durmientes.
 
Se lo comenté a un amigo médico con quien estaba realizando hipnosis y psicoanálisis, de manera inoperante; me dijo: “Eso es hacer funambulismo sin red”. Como no veía que tuviese mucho que perder, previo asesoramiento del proveedor, los holandeses IbogaWorld, compré en mayo de 2013 tres gramos, que comprendían la totalidad de alcaloides de la raíz. Me dijeron que necesitaba, al menos, cinco días libres y un cuidador. Al final, dispuse de cuatro, y opté por hacer la travesía on my own, sin sitter. 
 
Procuré recabar lecturas, documentales y material para informarme tan bien como pudiese, sabiendo que la experiencia empírica siempre es única (y genuina). Los días previos recogí unas bolsas de caolín de una cantera; esa arcilla pegada a tu cuerpo simula la palidez cenceña de los cuerpos muertos con que acostumbran a embadurnarse los iniciandos fang.
 
Conocía el testimonio de Howard Lotshof, negando la aptitud de la iboga para casos de esquizofrenia. Hoy puedo decir que se trata de un error, que sí es más que apropiada. El motivo que le llevó a rechazar su uso para tales casos fue un joven de color que ocultó que estaba bajo medicación psiquiátrica y que durante una toma sufrió un brote psicótico, poniendo en un brete su proyecto de Staten Island.
 
Decidí alquilar una casa rural en los alrededores de Santillana del Mar, población por la siento afecto. No me gusta el confinamiento animal, pero de crío me había fascinado una visita a su pequeño zoo. Deambulando por sus calles, las horas previas, contrasté el pesado letargo de los bisontes, que parecían drogados, medicados, encarcelados, emasculados... con la indómita fiereza de los linces.
 
Exactamente, el pueblo elegido fue Viveda, donde tienen el solar los Calderón de la Barca, una casa confortable y espaciosa en la que pude realizar esta travesía hacia lo desconocido de la mejor de las maneras posibles. 
 
La clave, tal como me indicaron los holandeses, es dividir los tres gramos en cuatro tomas, espaciadas en una hora: 400mg, 600mg, 0,9g y 1,1g. Había visto y leído documentos de psiconautas que aseguraban haber tenido “grandes visiones”, entre ellos el poeta beat Dimitri Mugianis, antiguo heroinómano; seguramente sus dosis (en corteza y no en polvo) fueron comparativamente más altas que la mía. 
 
Como a la hora o a los 50 minutos de haber ingerido los 400mg iniciales, sentí los primeros efectos: pesadez en el estómago, y la primera imagen que me vino, con los párpados bajados: una efigie egipcia que se soltaba de la pared, de la roca madre, tomaba dimensiones humanas, se encarnaba en rojo y se deslizaba por un tobogán. El momento de mayor intensidad y tensión lo pasé como a la hora y cuarenta y cinco minutos de haber comenzado. Mi organismo se estaba acelerando y pensé: “Uff, todavía tengo que meterme un gramo en unos minutos”. Sin embargo, poco después, oriné, y la purga me relajó enormemente. Así, mucho más calmado consumí los 900mg y la sensación de relajación, momentánea, se intensificó. No perdí la consciencia en ningún momento ni el control, salvo un breve sueño de pocos minutos. Sabía dónde estaba, quién era y qué había ingerido. 
 
El tiempo también lo controlé bien. De la 4ª a la 6ª hora experimenté las “visiones” más intensas; por el estado REM de vigilia que induce la raíz; en esas horas, incluso con el ojo abierto las ves. Aparte de la efigie egipcia, otras dos imágenes simbólicas que me surgieron, con el párpado bajado, fueron: un coche que se desplazaba por la carretera de un paisaje nevado, lunar (el páramo que tiene que atravesar quien no ha logrado acertar con el rumbo elegido para su vida) y algo así como una falúa descendiendo por un río, que pudiera ser el Nilo.
 
A partir de la sexta hora, comenzó “el descenso”, en el que constaté el gran mecanismo coordinado que es el organismo humano. De ningún modo, una toma de iboga es un viaje de placer. La tensión que pasas y la atención que has de agudizar son muy notables. Además, no tenía a nadie a mi lado, sólo un mp3. Tuve la impresión de estar manejando alguna máquina o vehículo y como no estuviese lo suficientemente atento o “fino”, podía tener un accidente. Me impresionó notar como subía la ibogaína por mis circuitos internos, y como descendía, como un reflujo. Llegué a dormirme unos minutos; no pudieron ser muchos, y me desperté nervioso por “haber perdido el control”. Había leído en erowid el testimonio de un psiconauta americano que había tenido un mal viaje por haber combinado la iboga con ruda siria y decía haber estado luchando para evitar quedarse dormido. 
 
Otro insight pasó por mi cabeza, en las últimas diez horas: “allí donde estés, llévate bien con sus dioses”. Pese a no haber asistido a ningún colegio católico, llevaba unos meses (incluso años), muy tenso y con gran rechazo hacia la iglesia y la cultura católica. Desde entonces, esa animosidad se ha reducido mucho, más bien ha desaparecido. Una semana después de la toma, visité la catedral de la ciudad donde vivía, una tarde. Salí por la Puerta del Perdón, por la que suelen salir los peregrinos. 
 
Hacia el final, igualmente, sentí que me confrontaba a la gelidez de mi propio cadáver y me pareció percibir que tres cigüeñas salían de ese cadáver. En total, permanecí en cama, inmóvil, unas 40 horas. Con el cuerpo muy agitado, pero coordinando bien los movimientos y sabiendo perfectamente dónde estaba, me dirigí al bar más cercano a comer algo. El bar más cercano, que me costó encontrar en aquel rincón apartado, resultó ser un pub irlandés, con música. Mientras tomaba un pintxo y un té empezó a sonar Retales de una vida, y me abrí emocional y lacrimosamente. Sentí como si hubiera perdido un Hijo, el hijo de la vida no vivida, y recuerdo la mirada y el gesto de empatía del barman al verme. 
 
Al día siguiente, de tarde, emprendía el regreso a mi ciudad y a lo que sería mi vuelta a la rutina, que ya no volvería a ser la misma. Le comuniqué por sms a mi amigo médico la experiencia que había tenido, y unas horas más tarde comprobé las nuevas funciones vitales adquiridas: la capacidad de consumar la penetración, capacidad que había perdido por haber sufrido maltrato infantil. Además, el día después, ya en el trabajo, diversos clientes me dijeron: “Tienes mejor cara. ¿Estuviste pachucho?”. Pasé también a interaccionar mejor con la gente, sin duda por haberse activado ciertos circuitos neuronales, antes apagados. 
 
Además, en el verano, sería agosto, vi sobre la mesita de mi habitación el inhalador para el asma, symbicort de uso diario, y me dije: “Caray, el asma”. Se me “había olvidado” que era asmático. Desde entonces, prácticamente, he abandonado el symbicort; los ayunos igualmente me han sido de gran utilidad al respecto. Mutatis mutandi, como Sigfrido pude salir del bucle fatalista (e infundado) de que “el asma y esquizofrenia son enfermedades crónicas, sin cura”.
 
Cuatro meses después de la toma, hice una segunda. Misma dosis: 3g TA, en un hostal de la Gran Vía madrileña. El “viaje” fue mucho más suave que el primero; sin duda, el organismo reconoce la sustancia. Sin embargo, al salir de la experiencia no noté ningún progreso vital añadido; el potencial de la iboga se agota en una toma, actúa como shock, sin progresividad. 
 
N.B:Quiero añadir un comentario para moderar ese “optimismo eufórico” que se puede deducir del texto. Sin duda, esta experiencia fue un revulsivo en mi vida que me marcó un antes y un después. Un par de años más tarde, conocí dos casos más que habían tomado la iboga y también me señalaron el enorme efecto que tuvo en ell@s. Sin embargo, me dejé llevar por el triunfalismo “épico” la semana posterior, ya me veía “en la cúspide”, y evidentemente no era así. 
 
http://www.telemadrid.es/programas/las-noches-blancas/las-noches-blancas-africa?5c99_name=9b
 

Zona Druida Gunea #SanFerminTxiki

user avatar
admin
 2017-09-12 08:24:21

Una nueva apuesta para Reducir Daños y Riesgos asociados al consumo de drogas

En Hegoak contamos con un servicio de análisis de sustancias en nuestra sede y un dispositivo portátil con el que acudimos a fiestas “in-situ”,  que favorecen a las personas con las que se interviene, además de conocer la composición de la sustancia y sus adulterantes, la toma de decisiones a través de la creación de un espacio de reflexión en torno a los riesgos asociados al consumo y la sensibilización más general sobre el fenómeno, así como la facilitación de pautas para reducir riesgos y su aplicación. 

Este servicio permite realizar una detección de los adulterantes que aparecen en las sustancias que analizamos, siendo un Sistema de  Alerta Rápida tanto para las personas consumidoras como para las instituciones relacionadas con el fenómeno.

Por primera vez el #auzogune contará con un Servicio de Información y

Análisis de Sustancias en #SanFerminTxiki los días 22 y 23 de Septiembre!

Hegoak elkartean substantzien analisirako zerbitzua dugu baita jaietan bertan analisiak egiteko egokitutako ekipamendua ere. Modu honetan esku hartzea egiten dugu jaietan parte hartzen duten pertsonei substantzien konposizioa eta adulteratzaileak ezagutzeko aukera emanez, hausnarketaren bitartez espazio egokia sortzen dugu kontsumoari lotutako arriskuen gainean eta fenomeno honen sentsibilizazioa ahalbidetzen duena, honetaz gain, arriskuak murrizteko jarraibideen inguruan gogoeta ere zabaltzen dugu. 

Zerbitzu honen bitartez, aztertzen ditugun substantzien adulteratzaileak ezagutu ditzakegu hau izanik Alerta Azkarreko Sistema bat, bai kontsumitzaileentzat eta baita fenomeno honekin erlazionatuta dauden erakundeentzat baliogarri dena. 

Lehenengoz #auzogune -an Substantzien informazioa eta Analisirako Zerbitzua, #SanFerminTxiki irailaren 22 eta 23 an!

reduce riesgos - arriskuak murriztu


¿QUIÉNES SOMOS?

HEGOAK es una asociación sin ánimo de lucro integrada por personal técnico, voluntario y colaboradores públicos y privados. Intentamos que las personas se capaciten para convivir en un mundo con drogas e intentamos motivar a las personas para la adquisición de hábitos más saludables y conductas de menor riesgo. ¿Quieres saber más?

SERVICIOS

En HEGOAK ofrecemos una amplia gama de servicios. Destacamos los siguientes:

  • Charlas
  • Talleres
  • Análisis
  • Información al consumo
  • Otros servicios...

CONTACTO

Por si aun no sabes dónde estamos, te lo ponemos fácil:

Avenida de los deportes, nº 6, 1º B
CP 31010
Barañain, Navarra

Teléfono: 948 269 756 / 636 924 582 Email: hegoakdrogas@gmail.com
HEGOAK 2019