Programa, jarduera eta zerbitzu gida

Hitzaldi-Tailerra

“Drogak eskura izanik ere, arazorik gabe bizitzea”

 

Festaguneetan ibiltzen diren gazteei bideratua, edo haien ardurapean gazteak dituzten pertsona helduei.

 • Drogen inguruan naturaltasunez mintzatzea.
 • Drogei eta drogen zenbait erabilerari buruzko informazioa ematea.
 • Arrisku eta kalteak gutxitzeko sentiberatze lana egitea.
 • Droga kontsumoaren aurreko jokamoldeez gogoeta egitea.
 • Droga kontsumoari buruzko zalantzak argitzea.
 • Fenomeno horretan sakontzeko ikastaro luzeagoren bat egiterik dagoen ikustea.
 • Drogei eta drogen zenbait erabilerari buruzko informazioa erraztu.
 • Drogen kontsumo motak; erabilpena, gehiegikeriak eta menpekotasuna.
 • Nola azaltzen ditugu drogekin dauden erlazio ezberdinak?
 • Drogekiko erlazioaren baldintzatzaileak: pertsona, testuingurua eta substantzia. Oreka/desorekazko erlazioak.
 • Eztabaida eta galderak.

 

 

 

2 ordu

Hitzaldi-tailerra

“Sexualitatea eta drogak”

“Drogak eskura izanik ere, arazorik gabe bizi” hitzaldi tailerran parte hartu dutenei bideratua.

Gazte guztientzat, oro har, parte-hartzaileen adinaren arabera moldatzen baitugu hitzaldia.

 • Lehenago landuriko kontzeptuak berriz definitzea, kontzeptu horiek errazago ulertzeko eta droga kontsumoaz sakonago eztabaidatu ahal izateko.
 • Kontsumo mota bakoitzaren atzean dagoen zergatiaz, kontsumoaren ezaugarriez eta ondorioez gogoeta egitea.
 • Gizakion sexualitateaz ikuspegi orokorra ematea eta geure errealitatea aztertzea.
 • Gertuko adibideen bidez, parte-hartzaileak mintzatzera bultzatu eta drogen erabileraren aurreko jokabideei lotzea.
 • Aurreko saioen birpasaketa.
 • Giza sexualitatea.
 • Sexualitatearen eta drogen arteko lotura.
 • Eztabaida eta galderak.

 

 

 

 

2 ordu

Hitzaldi-tailerra

“Ezagutzatik drogekin bizitzera”

Gaztetxoendako:

Lehen Hezkuntza 5. eta 6. mailakoentzako eta DBHko 1. mailakoentzako, 11 eta 14 urte bitartekoak.

 • Droga zer den eta droga kontsumoak dakartzan arriskuak argitzea.
 • Gaztetxoen errealitatera hurbiltzea eta eztabaida piztea.
 • Drogen aurrean dugun jarrera eta jokamoldeaz gogoeta egitea eta gure erantzukizunaz jabetzea.
 • Drogak: kontzeptuak, ezagutza eta kontsumoaren zergatiak eta ondorioak, tabakoa eta alkohola gehien bat.
 • Norbanakoa abiapuntua: elkar ezagutzeko dinamika.
 • Eta zuk nolako harremanak dituzu? Komunikazioa; nola adierazten eta negoziatzen dugun.
 • Ebaluaketa: hitz bakarraz baloratu hitzaldi-lantegia.

2 ordutik aurrera

Kontsumo arduratsuaren ikastaroa

 

Festaguneetan ibiltzen diren gazteei bideratua.

Parte-hartzaileen adinari egokitutako edukiak.

- 13 -16 urte bitarte

- 17 - 20 urte vitarte.

- 20 urtetik gora

 • Drogen sailkapena.
 • Drogaren erabilera iraganean, gaur egun eta etorkizunean. Hauen erlazioen eta emaitzen ezberdintasunak.
 • Drogak objetuak izanik, berez, ez dira ez onak ez txarrak.
 • Droga kontsumo motak: Erabilera, gehiegikeriak eta menpekotasuna.
 • Nola azaltzen ditugu drogekin dauden erlazio ezberdinak?
 • Drogekiko erlazioaren baldintzatzaileak: Pertsona, testuingurua eta substantzia. Oreka/desoreka erlazioak.
 • Kontsumoaren aurrean, erabakiak hartzea.
 • Abstinentzia: Norbaiti ez kontsumitzea erabakitzera eraman dezaioketen arrazoiak. Talde presioa eta konbentzimendu propioa erabakia mantetzearekin daukaten erlazioa.
 • Kontsumo arduratsua: Arriskuen murrizte prozesua.
 • Arriskuak gutxitzeko jarraibideak: Astean zehar/ festa baino lehen/ festan zehar/ festa ondoren.
 • Ebaluazioa.
 • Beste edukiak demboraren arabera.

 

 

 

4 - 8 ordu bitarte

Gurasoendako ikastaroa

Haien ardurapean gazteak dituzten

pertsona helduei bideratua.                                                                                   

 • Drogen inguruan hitz egiten ohitzea.
 • Gurasoek beldurra galdu, aurre iritziak eta uste ustelak lantzea.
 • Metodologia ezagutaraztea, edo arriskuak eta kalteak gutxitzeko estrategian sakontzea.
 • Droga kontsumoaren jokabideez gogoeta egin.
 • Ideia berriak sortu edota lehenagoko ideia egingarriak berreskuratzea.
 • Informazio horren erabileran sakontzea.
 • Droga kontsumoaren gaineko zalantzak argitzea.
 • Drogen azalpen orokorra.
 • Nola azaldu drogekin izan daitezkeen harreman motak?
 • Zer da benetan kezkatzekoa?
 • Zer egin dezakegu familiok?
 • Nola jokatu droga hartzen hasi denarekin?
 • Familiaren arteko harremana prebentzio ardatza.                                                                                                                                              

 

 

 

8 ordu

Bitartekotza ikastaroa

Gazteekin lanean dihardutenentzat,

gizarte langile edota gazteekin bitartekotza

jarduten edo jardun nahi dutenentzat

 • Drogaz lasai hitz egiten ikastea.
 • Esku-hartzerako estrategia erakustea.
 • Droga kontsumoaren inguruko arazoak diagnostikatzeko eta arazo horien aurrean egoki jokatzeko jarraibideak ematea.
 • Drogen eta drogen erabileren berri ematea.
 • Droga kontsumoaren gaineko zalantzak argitzea.
 • Jarduera berriak egiteko bidea zabaldu, ekintza prozesu orokor baten baitan.

 

Drogen kontsumoaren fenomenoaren epistemologia.

Fenomenoaren historia.

 • Drogen historia.
 • Gizartearen historia.
 • Gozamen eta arriskuen historia.

Diagnostikorako errealitatearen historia.

 • Drogaren definizioa eta sailkapena.
 • Drogekiko erlazio ezberdinak
 • Drogekin erlazioan dauden baldintzatzaileak: Pertsona, testuingurua eta substantzia.
 • Gai legalak eta substantzien analisia.
 • Drogen kontsumoarekin erlazionatutako arriskuak.

Nola joka dezakegu errealitate honetan.

 • Zer da benetan kezkatu behar gaituena?
 • Gozamen eta arriskuen erabileraren estrategia. Kontsumo arduratsua.
 • Maila pertsonalean zein talde malian jokatzeko tresnak.
 • Pertsonarteko erlazioak eta motibazio elkarrizketa.

Bizitzarako trebetasunak eta adimen emozionala.

 

 

 

16 ordu

¿QUIÉNES SOMOS?

HEGOAK es una asociación sin ánimo de lucro integrada por personal técnico, voluntario y colaboradores públicos y privados. Intentamos que las personas se capaciten para convivir en un mundo con drogas e intentamos motivar a las personas para la adquisición de hábitos más saludables y conductas de menor riesgo. ¿Quieres saber más?

SERVICIOS

En HEGOAK ofrecemos una amplia gama de servicios. Destacamos los siguientes:

 • Charlas
 • Talleres
 • Análisis
 • Información al consumo
 • Otros servicios...

CONTACTO

Por si aun no sabes dónde estamos, te lo ponemos fácil:

Avenida de los deportes, nº 6, 1º B
CP 31010
Barañain, Navarra

Teléfono: 948 269 756 / 636 924 582 Email: hegoakdrogas@gmail.com
HEGOAK 2018